หอประชุมเฉลิมพระเกียติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

หอประชุมเฉลิมพระเกียติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ is a building in จังหวัดนราธิวาส.