โรงเรียนเทศบาล 3

โรงเรียนเทศบาล 3 is a building in จังหวัดนราธิวาส.