กุดแสง

กุดแสง in จังหวัดบึงกาฬ.

กุดแสง

landuse
reservoir