หนองฟ้า

หนองฟ้า in จังหวัดบึงกาฬ.

หนองฟ้า

landuse
reservoir