แม่น้ำสงคราม

แม่น้ำสงคราม in จังหวัดบึงกาฬ.

แม่น้ำสงคราม

waterway
river
Village
บ้านสร้างคำ
Hospital
Phon Charoen Hospital, Health Center