จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี
อำเภอคลองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
เทศบาลเมืองท่าโขลง 0
เทศบาลเมืองคลองหลวง 0
ตำบลคลองสอง 0
ตำบลคลองหนึ่ง 0
อำเภอลำลูกกา
องค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
เทศบาลตำบลลำไทร 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย 0
เทศบาลตำบลลำลูกกา 0
ตำบลลำลูกกา 0
ตำบลบึงคำพร้อย 0
เทศบาลเมืองลาดสวาย
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 0
เทศบาลเมืองคูคต 0
ตำบลคูคต 0
อำเภอลาดหลุมแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง 0
เทศบาลตำบลระแหง 0
ตำบลระแหง 0
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว
เทศบาลตำบลคลองพระอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
เทศบาลตำบลคูขวาง
อำเภอเมืองปทุมธานี
เทศบาลตำบลบางเดื่อ 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้างฉาง 0
เทศบาลตำบลบางหลวง 0
ตำบลบางเดื่อ 0
ตำบลบ้านฉาง 0
ตำบลบางหลวง 0
เทศบาลเมืองปทุมธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย
เทศบาลตำบลบ้านกลาง
เทศบาลตำบลบางพูน
เทศบาลตำบลหลักหก
เทศบาลเมืองบางกะดี
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
เทศบาลเมืองบางคูวัด
เทศบาลตำบลบางขะแยง
อำเภอหนองเสือ
องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
เทศบาลตำบลหนองสามวัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา 0
เทศบาลตำบลหนองเสือ 0
ตำบลบึงบา 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
อำเภอสามโคก
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านงิ้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม
เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
เทศบาลตำบลบางเตย 0
ตำบลบางเตย 0
เทศบาลตำบลสามโคก
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ
อำเภอธัญบุรี
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
เทศบาลตำบลธัญบุรี
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
เทศบาลนครรังสิต