จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี
อำเภอคลองหลวง 634
อำเภอลำลูกกา 179
อำเภอลาดหลุมแก้ว 21
อำเภอเมืองปทุมธานี 138
อำเภอหนองเสือ 2
อำเภอสามโคก 12
อำเภอธัญบุรี 164