จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี
อำเภอคลองหลวง 670
อำเภอลำลูกกา 233
อำเภอลาดหลุมแก้ว 23
อำเภอเมืองปทุมธานี 192
อำเภอหนองเสือ 5
อำเภอสามโคก 20
อำเภอธัญบุรี 185