ถนนสีมาลา

ถนนสีมาลา is a street in จังหวัดพิจิตร.

ถนนสีมาลา

type of road
non-specified