บึงช้าง

บึงช้าง in จังหวัดพิจิตร.

บึงช้าง

natural
water