สถานีรถไฟท่าฬ่อ

สถานีรถไฟท่าฬ่อ is a building in จังหวัดพิจิตร.

สถานีรถไฟท่าฬ่อ

building
transportation