จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต
อำเภอกะทู้
ตำบลป่าตอง 0
ตำบลกมลา 0
อำเภอถลาง 315
อำเภอเมืองภูเก็ต
ตำบลกะรน 0