ถนนวงเวียน 2

ถนนวงเวียน 2 is a street in จังหวัดยะลา.

ถนนวงเวียน 2

type of road
Secondary road