แม่น้ำสายบุรี

แม่น้ำสายบุรี in จังหวัดยะลา.

แม่น้ำสายบุรี

waterway
river
Place
บ้านทุ่งขมิ้น, บ้านตะโละหะลอ
Community centre
Masjid kampong Bendang Kunyit, Masjid kampong Setol
Police
สถานีภูธรจะว๊ะ
town
บาลอ