แม่น้ำลพบุรี

แม่น้ำลพบุรี in จังหวัดสิงห์บุรี.

แม่น้ำลพบุรี

waterway
river