ถนน แก้ววรวุธ

ถนน แก้ววรวุธ is a street in จังหวัดหนองคาย.