ห้วยปากสวย

ห้วยปากสวย in จังหวัดหนองคาย.

ห้วยปากสวย

waterway
river