สะพานมโนรมย์

สะพานมโนรมย์ is a street in จังหวัดอุทัยธานี.

สะพานมโนรมย์

type of road
Country or state road