แม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำเจ้าพระยา in จังหวัดอ่างทอง.