ຈຳປາສັກ

ຈຳປາສັກ

ຈຳປາສັກ
ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ 17
ເມືອງຈຳປາສັກ 27
ເມືອງໂຂງ 46
ເມືອງມູນລະປະໂມກ 11
ເມືອງປາກເຊ 57
ເມືອງປາກຊ່ອງ 28
ເມືອງປະທຸມພອນ 30
ເມືອງໂພນທອງ 13
ເມືອງສຸຂຸມາ 9
ເມືອງຊະນະສົມບູນ 7