ຈຳປາສັກ

ຈຳປາສັກ
ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ 16
ເມືອງຈຳປາສັກ 24
ເມືອງໂຂງ 36
ເມືອງມູນລະປະໂມກ 5
ເມືອງປາກເຊ 51
ເມືອງປາກຊ່ອງ 19
ເມືອງປະທຸມພອນ 27
ເມືອງໂພນທອງ 12
ເມືອງສຸຂຸມາ 5
ເມືອງຊະນະສົມບູນ 4