ຈຳປາສັກ

ຈຳປາສັກ

ຈຳປາສັກ
ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ 17
ເມືອງຈຳປາສັກ 28
ເມືອງໂຂງ 45
ເມືອງມູນລະປະໂມກ 11
ເມືອງປາກເຊ 57
ເມືອງປາກຊ່ອງ 27
ເມືອງປະທຸມພອນ 30
ເມືອງໂພນທອງ 13
ເມືອງສຸຂຸມາ 8
ເມືອງຊະນະສົມບູນ 7