ຈຳປາສັກ

ຈຳປາສັກ

ຈຳປາສັກ
ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ 17
ເມືອງຈຳປາສັກ 28
ເມືອງໂຂງ 44
ເມືອງມູນລະປະໂມກ 11
ເມືອງປາກເຊ 57
ເມືອງປາກຊ່ອງ 27
ເມືອງປະທຸມພອນ 30
ເມືອງໂພນທອງ 14
ເມືອງສຸຂຸມາ 8
ເມືອງຊະນະສົມບູນ 7