ຈຳປາສັກ

ຈຳປາສັກ

ຈຳປາສັກ
ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ 15
ເມືອງຈຳປາສັກ 27
ເມືອງໂຂງ 37
ເມືອງມູນລະປະໂມກ 6
ເມືອງປາກເຊ 57
ເມືອງປາກຊ່ອງ 23
ເມືອງປະທຸມພອນ 27
ເມືອງໂພນທອງ 12
ເມືອງສຸຂຸມາ 6
ເມືອງຊະນະສົມບູນ 5