ວຽງຈັນ

ວຽງຈັນ
ເຟືອງ 1
ຫີນເຫີບ 9
ກາສີ 40
ແກ້ວອຸດົມ 6
ແມດ 1
ໂພນໂຮງ 5
ທຸລະຄົມ 12
ວັງວຽງ 97
ວຽງຄຳ 14
ຊະນະຄາມ 1
ໝື່ນ 0