Cartogiraffe.com

པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག་

པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག་ གཞི་ཁམས། འབྲུགཡུལ་།
པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག་
Norboogang Gewog
Norboogang_Rinchhenzor
Nyingshingborang
Tshaelshingzor
Maenchhu_Nganglam
Gashari
Dechhenling Gewog
Bidoongri_Yangmalashing
Goishing_Ridzommo
Dechhenling_Goenpawoong
Namdagling
Doongphu_Shingchongri
Doongchhilo_Kholomri
Chhoekhorling Gewog
Dizama_Shoguri
Arden
Chhoekhorling_Gazawong
Yargyewoong
Kerong
Khar Gewog
Khengzor_Labar
Shi-Nangri
Khar_Yagyur
Bongmaan
Nanong Gewog
Terphu_Woongchhiloo
Tokari
Nanong
Gashigkhar_Tshatshi
Zobel Gewog
Chhoongkhar_Pangthangdaza
Ngangmalang_Zorjoog
Zobel
Raysinang
Maan_Tshelinggor
Shumar Gewog
Chongmashing_Dagor
Goenpoong_Shali
Nangkor
Khothagpa_Yalang
Bartseri
Dungmaed Gewog
Bangyuel
Serduwa
La-Nyiri_Thrumchoong
Dungmaed_Zimzor
Woongborang
Chongshing Gewog
Chongshing_Jorphoong
Kamri_Yomzor
Maendi
Thongsa
Gooyoom_La-Nangzor
Chhimoong Gewog
Chhiphoong
Nyasikhar
Pangthang_Redingla
Loongkholom
Chhimoong
Yurung Gewog
Khangma
Bangdala
Wanglakho_Thoong-Go
Doongsingma_Thoongkhar
Khominang_Yangkhar