Cartogiraffe.com

ပုဗ္ဗသီရိ

ပုဗ္ဗသီရိ မြေပုံ။ ဥတ္တရခရိုင်, နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြ, မြန်မာ။ အနီးအနားမှာ သင် အခြား အရာတွေ အပြင် ဟိုတယ်: 3; ရဲတပ်: 2; ဆိုင်: 1; ဝယ်ယူဆိုင်: 1 တွေ ကို ရ ႐ႈ႕ ႐ႈ႕ ႐ႈ႕ ။ အခြားနေရာများတွင် ပုဗ္ဗသီရိ မြို့၏ 111 လ ရ.