Cartogiraffe.com

ဥတ္တရသီရိ

ဥတ္တရသီရိ မြေပုံ။ ဥတ္တရခရိုင်, နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြ, မြန်မာ။ အနီးအနားမှာ သင် အခြား အရာတွေ အပြင် ဟိုတယ်: 13; ဘဏ: 5; ဆိုက်သေ (souk): 4; ငွေလွှဲ ကျောက်: 3 တွေ ကို ရ ႐ႈ႕ ႐ႈ႕ ႐ႈ႕ ။ အခြားနေရာများတွင် ဥတ္တရသီရိ မြို့၏ 257 လ ရ.