မကွေးခရိုင်

မကွေးခရိုင်
ချောက် 14
မကွေး 37
မြို့သစ် 1
နတ်မောက် 1
တောင်တွင်းကြီး 8
ရေနံချောင်း 1