Cartogiraffe.com

ကျောက်ဆည်

ကျောက်ဆည် မြေပုံ။ ကျောက်ဆည်ခရိုင်, မန္တလေးတိုင်း, မြန်မာ။ အနီးအနားမှာ သင် အခြား အရာတွေ အပြင် ရွာ: 56; quarter: 24; ဘာသာ: 15; ယာဉ်ကား စစ်စုတင် : 3 တွေ ကို ရ ႐ႈ႕ ႐ႈ႕ ႐ႈ႕ ။ အခြားနေရာများတွင် ကျောက်ဆည် မြို့၏ 173 လ ရ.