Cartogiraffe.com

စဥ့်ကိုင်

စဥ့်ကိုင် မြေပုံ။ ကျောက်ဆည်ခရိုင်, မန္တလေးတိုင်း, မြန်မာ။ အနီးအနားမှာ သင် အခြား အရာတွေ အပြင် ရွာ: 63; ဘာသာ: 8; ကားအရေအတွက်: 3; ကျောက်: 3 တွေ ကို ရ ႐ႈ႕ ႐ႈ႕ ႐ႈ႕ ။ အခြားနေရာများတွင် စဥ့်ကိုင် မြို့၏ 136 လ ရ.