Cartogiraffe.com

မြစ်သား

မြစ်သား မြေပုံ။ ကျောက်ဆည်ခရိုင်, မန္တလေးတိုင်း, မြန်မာ။ အနီးအနားမှာ သင် အခြား အရာတွေ အပြင် ရွာ: 22; လက်ဖက်: 8; ဘာသာ: 6; ဆိုက်သေ (souk): 4 တွေ ကို ရ ႐ႈ႕ ႐ႈ႕ ႐ႈ႕ ။ အခြားနေရာများတွင် မြစ်သား မြို့၏ 91 လ ရ.