Cartogiraffe.com

စဉ့်ကူး-လက်ပန်လှလမ်း

စဉ့်ကူး-လက်ပန်လှလမ်း သည် စဥ့်ကူး တွင် 40 mph အရှည်သည် ဖက် လမ်း ၁၃၇ ဖ.၁ ဖ.၂ ၇ ၊ ၂၀၂၂ ၌ ၈ ႏႆႇ ႏႈ ႏႃႇ ႏႈ ႏႃႇ ႏႈ ႏႃႇ ႏႈ Ⴙ Ⴙ Ⴙ Ⴙ Ⴙ Ⴙ Ⴙ Ⴙ Ⴙ Ⴙ Ⴙ Ⴙ Ⴙ Ⴙ Ⴙ တ တ တ တ တ တ တ တ 1 .

မြန်မာ: မြေပုံတွင် အသုံးပြု အလုပ် ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ စဉ့်ကူး-လက်ပန်လှလမ်း

လမ်းအမျိုးအစာ
ပြည်နယ်တိုင်း
အများစု အရွယ် (amya:su a rwa:)
40 mph
မြို့
စဉ့်ကူး
မြို့နယ်
စဉ့်ကူးမြို့တော်ခန်းမ
ဆေးရုံ
မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ စဉ့်ကူး