Cartogiraffe.com

မဟာအောင်မြေ

မဟာအောင်မြေ မြေပုံ။ မန္တလေးခရိုင်, မန္တလေးတိုင်း, မြန်မာ။ အနီးအနားမှာ သင် အခြား အရာတွေ အပြင် ဆေးအမှတ်: 27; ကားအရေအတွက်: 25; ဆိုက်သေ (souk): 13; ကားဖက်: 12 တွေ ကို ရ ႐ႈ႕ ႐ႈ႕ ႐ႈ႕ ။ အခြားနေရာများတွင် မဟာအောင်မြေ မြို့၏ 612 လ ရ.