Cartogiraffe.com

ပင်းတလဲ-မိတ္ထီလာ လမ်းမကြီး

ပင်းတလဲ-မိတ္ထီလာ လမ်းမကြီး ကို မိတ္ထီလာ တည်နေရာတွင် မြို့ ၁၃၇ လ ၊ ၂၀၂၂ ၊ ၂၅ ၊ ၈ ၊ ၃ ၊ မိတ္ထီလာ ၏ မြို့ ၏ ပင်းတလဲ-မိတ္ထီလာ လမ်းမကြီး ႏ.

မြန်မာ: မြေပုံတွင် အသုံးပြု အလုပ် ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ပင်းတလဲ-မိတ္ထီလာ လမ်းမကြီး

လမ်းအမျိုးအစာ
ဆိပ်မြှေ