Cartogiraffe.com

ရွာဘဲ

ရွာဘဲ က တောင်သာ တြင် ဒုတိယ လမ်း သည်။

မြန်မာ: မြေပုံတွင် အသုံးပြု အလုပ် ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ရွာဘဲ

နယ်စဥ် (Nay-sa)
လမ်းမှတ်
ဘာသာ
စေတီ
ကြားကြား
ရွာဘဲ လှေဆိပ်