Cartogiraffe.com

Sindewa

Sindewa က တောင်သာ တြင် ရေကူ နှင့် ရေ အသာ ဖြစ် ပါ သည.

မြန်မာ: မြေပုံတွင် အသုံးပြု အလုပ် ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ Sindewa

သီးခြားနှင့် မြေပုံ နှင့် အစ အရ ၀ ၀ ၀
ရေပန် (Yaypan)