ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကိုကိုးကျွန်း 2
မှော်ဘီ 29
ထန်းတပင် 16
ကော့မှူး 7
ခရမ်း 13
ကွမ်းခြံကုန်း 1
ကျောက်တန်း 45
တိုက်ကြီး 7
သန်လျင် 139
သုံးခွ 25
တွံတေး 6
Yangon
Eastern District
Northern District
Southern District
Western District
Great Coco Island 1