ჩოლოქი

ჩოლოქი in ქობულეთის მუნიციპალიტეტი.

ჩოლოქი

waterway
river
Village
ჩოლოხის სოვხოზა