აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
ბათუმი 440
ხელვაჩაურის რაიონი 173
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 136
ქედის მუნიციპალიტეტი 4
შუახევის მუნიციპალიტეტი 26
ხულო 30