აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
ბათუმი 546
ხელვაჩაურის რაიონი 103
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 142
ქედის მუნიციპალიტეტი 6
შუახევის მუნიციპალიტეტი 28
ხულოს მუნიციპალიტეტი 34