აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
ბათუმი
ხელვაჩაურის რაიონი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
ქედის მუნიციპალიტეტი
შუახევის მუნიციპალიტეტი
ხულო