აჭარისწყალი (Adjaris-Tskali River)

აჭარისწყალი (Adjaris-Tskali River) in ქედის მუნიციპალიტეტი.

აჭარისწყალი (Adjaris-Tskali River)

waterway
river