მახუნცეთის ხიდი

მახუნცეთის ხიდი is a street in ქედის მუნიციპალიტეტი.

მახუნცეთის ხიდი

type of road
Path
Tourism
Attraction