სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩა

სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩა is a street in შუახევის მუნიციპალიტეტი.