გურია

გურია
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 115
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 70
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 77