გურია

გურია

გურია
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 97
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 99
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 86
ოზურგეთი 66