გურია

გურია

გურია
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 94
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 82
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 85
ოზურგეთი 65