გურია

გურია
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 99
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
ჯაპანა 0
Jikhetis Monasteri 0
ქვიანი 0
მაჩხვარეთი 0
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 89
ოზურგეთი 78