გურია

გურია

გურია
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 68
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 77
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 82
ოზურგეთი 66