იმერეთი

იმერეთი

იმერეთი
ხონი 31
სამტრედიის რაიონი 241
ვანის მუნიციპალიტეტი 59
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 55
ხარაგაულის რაიონი 58
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 161
თერჯოლის რაიონი 40
ჭიათურის რაიონი 54
საჩხერის რაიონი 73
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 79
ქუთაისი 842
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 200