იმერეთი

იმერეთი
ხონი 29
სამტრედიის რაიონი 231
ვანის მუნიციპალიტეტი 58
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 55
ხარაგაულის რაიონი 53
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 158
თერჯოლის რაიონი 39
ჭიათურის რაიონი 55
საჩხერის რაიონი 70
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 81
ქუთაისი 823
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 172