იმერეთი

იმერეთი
ხონი
სამტრედიის რაიონი
ვანის მუნიციპალიტეტი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
ხარაგაულის რაიონი
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
თერჯოლის რაიონი
ჭიათურის რაიონი
საჩხერის რაიონი
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
ქუთაისი
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი