იმერეთი

იმერეთი

იმერეთი
ხონი 40
სამტრედიის რაიონი
მელაური 0
სამტრედია 0
ოჩოპა 0
ვანის მუნიციპალიტეტი 70
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 63
ხარაგაულის რაიონი 105
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 171
თერჯოლის რაიონი 53
ჭიათურის რაიონი 74
საჩხერის რაიონი 84
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 93
ქუთაისი 833
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 189