იმერეთი

იმერეთი

იმერეთი
ხონი 39
სამტრედიის რაიონი 248
ვანის მუნიციპალიტეტი 66
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 60
ხარაგაულის რაიონი 97
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 170
თერჯოლის რაიონი 45
ჭიათურის რაიონი 70
საჩხერის რაიონი 82
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 90
ქუთაისი 826
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 184