იმერეთი

იმერეთი

იმერეთი
ხონი 39
სამტრედიის რაიონი 254
ვანის მუნიციპალიტეტი 68
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 57
ხარაგაულის რაიონი 98
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 171
თერჯოლის რაიონი 51
ჭიათურის რაიონი 74
საჩხერის რაიონი 83
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 92
ქუთაისი 831
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 187