აჯამეთის აღკვეთილი (Ajameti Managed Resrve)

აჯამეთის აღკვეთილი (Ajameti Managed Resrve) in ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი.

აჯამეთის აღკვეთილი (Ajameti Managed Resrve)

leisure
nature_reserve