კოსტავას ჩიხი (Kostava Dr)

კოსტავას ჩიხი (Kostava Dr)

Straßentyp
Nebenstraße
Station
ზესტაფონი
Beyond dummy