კახეთი

კახეთი

კახეთი
ახმეტის მუნიციპალიტეტი 263
თელავის მუნიციპალიტეტი 137
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
კახიფარი 0
ყვარელი 361
ლაგოდეხის რაიონი 143
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 90
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 172
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 187
თელავი 241
zemo machkhaani 7