კახეთი

კახეთი
ახმეტის მუნიციპალიტეტი 147
თელავის მუნიციპალიტეტი 253
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 210
ყვარელი 278
ლაგოდეხის რაიონი 107
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 49
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 119
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 82