კახეთი

კახეთი

კახეთი
ახმეტის მუნიციპალიტეტი 180
თელავის მუნიციპალიტეტი 69
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 221
ყვარელი 281
ლაგოდეხის რაიონი 112
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 59
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 124
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 150
თელავი 220