მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა-მთიანეთი
მცხეთის მუნიციპალიტეტი 204
თიანეთის მუნიციპალიტეტი 47
დუშეთის მუნიციპალიტეტი 225
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 208
მცხეთა 35