მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა-მთიანეთი
მცხეთის მუნიციპალიტეტი 134
თიანეთის მუნიციპალიტეტი 35
დუშეთის მუნიციპალიტეტი 178
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 167
მცხეთა 35