მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა-მთიანეთი
მცხეთის მუნიციპალიტეტი 187
თიანეთის მუნიციპალიტეტი 46
დუშეთის მუნიციპალიტეტი 220
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 201
მცხეთა 35