მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა-მთიანეთი
მცხეთის მუნიციპალიტეტი 150
თიანეთის მუნიციპალიტეტი 20
დუშეთის მუნიციპალიტეტი 160
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 143