მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა-მთიანეთი
მცხეთის მუნიციპალიტეტი 210
თიანეთის მუნიციპალიტეტი 49
დუშეთის მუნიციპალიტეტი 229
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 210
მცხეთა 39