სამეგრელო-ზემო სვანეთი

სამეგრელო-ზემო სვანეთი
ფოთი 160
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 384
ხობის მუნიციპალიტეტი 20
სენაკის რაიონი 74
აბაშის რაიონი 42
მარტვილის მუნიციპალიტეტი 75
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 20
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 41
მესტია 211