სამეგრელო-ზემო სვანეთი

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

სამეგრელო-ზემო სვანეთი
ფოთი 186
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 87
ხობის მუნიციპალიტეტი
ყულევი 0
სენაკის რაიონი 92
აბაშის რაიონი 51
მარტვილის მუნიციპალიტეტი 82
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 25
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 72
მესტიის რაიონი 288
ზუგდიდი 407