სამცხე-ჯავახეთი

სამცხე-ჯავახეთი

სამცხე-ჯავახეთი
ადიგენის მუნიციპალიტეტი 76
ახალციხის მუნიციპალიტეტი 66
ასპინძის მუნიციპალიტეტი 38
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 112
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 99
ბორჯომის რაიონი 216
ახალციხე 118