სამცხე-ჯავახეთი

სამცხე-ჯავახეთი

სამცხე-ჯავახეთი
ადიგენის მუნიციპალიტეტი 67
ახალციხის მუნიციპალიტეტი 57
ასპინძის მუნიციპალიტეტი 27
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 87
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 72
ბორჯომის რაიონი 158
ახალციხე 116