სამცხე-ჯავახეთი

სამცხე-ჯავახეთი

სამცხე-ჯავახეთი
ადიგენის მუნიციპალიტეტი 76
ახალციხის მუნიციპალიტეტი 66
ასპინძის მუნიციპალიტეტი 38
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 108
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 94
ბორჯომის რაიონი 213
ახალციხე 118