სამცხე-ჯავახეთი

სამცხე-ჯავახეთი

სამცხე-ჯავახეთი
ადიგენის მუნიციპალიტეტი 73
ახალციხის მუნიციპალიტეტი 64
ასპინძის მუნიციპალიტეტი 39
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 107
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 92
ბორჯომის რაიონი 211
ახალციხე 117