სამცხე-ჯავახეთი

სამცხე-ჯავახეთი
ადიგენის მუნიციპალიტეტი 30
ახალციხის მუნიციპალიტეტი 137
ასპინძის მუნიციპალიტეტი 23
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 71
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 52
ბორჯომის რაიონი 146