ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი
რუსთავი 326
მარნეულის მუნიციპალიტეტი 137
წალკის მუნიციპალიტეტი 97
დმანისის რაიონი 102
ბოლნისის რაიონი 141
თეთრიწყაროს რაიონი 208
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მთისძირი 0