ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი
რუსთავი 320
მარნეულის მუნიციპალიტეტი 136
წალკის მუნიციპალიტეტი 93
დმანისის რაიონი 102
ბოლნისის რაიონი 141
თეთრიწყაროს რაიონი 205
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 155