ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი
რუსთავი 268
მარნეულის მუნიციპალიტეტი 60
წალკის მუნიციპალიტეტი 62
დმანისის რაიონი 61
ბოლნისის რაიონი 106
თეთრიწყაროს რაიონი 153
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 110