ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი
რუსთავი 291
მარნეულის მუნიციპალიტეტი 136
წალკის მუნიციპალიტეტი 93
დმანისის რაიონი 99
ბოლნისის რაიონი 138
თეთრიწყაროს რაიონი 199
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 164