ექვტიმე თაყაიშვილის ქუჩა

ექვტიმე თაყაიშვილის ქუჩა is a street in ბოლნისის რაიონი.