ნიკოლოზ ბარატაშვილის ქუჩა

ნიკოლოზ ბარატაშვილის ქუჩა is a street in ბოლნისის რაიონი.