რევაზ ლაღიძის ქუჩა

რევაზ ლაღიძის ქუჩა is a street in ბოლნისის რაიონი.