შიდა ქართლი

შიდა ქართლი
ხაშურის მუნიციპალიტეტი 226
ქარელის მუნიციპალიტეტი 82
გორის მუნიციპალიტეტი 246
კასპის მუნიციპალიტეტი 115