შიდა ქართლი

შიდა ქართლი

შიდა ქართლი
ხაშურის მუნიციპალიტეტი 224
ქარელის მუნიციპალიტეტი 87
გორის მუნიციპალიტეტი 96
კასპის მუნიციპალიტეტი 125
გორი 215