შიდა ქართლი

შიდა ქართლი

შიდა ქართლი
ხაშურის მუნიციპალიტეტი 270
ქარელის მუნიციპალიტეტი 119
გორის მუნიციპალიტეტი 143
კასპის მუნიციპალიტეტი 163
გორი 246