შიდა ქართლი

შიდა ქართლი

შიდა ქართლი
ხაშურის მუნიციპალიტეტი 270
ქარელის მუნიციპალიტეტი 119
გორის მუნიციპალიტეტი 174
კასპის მუნიციპალიტეტი 165
გორი 251