შიდა ქართლი

შიდა ქართლი

შიდა ქართლი
ხაშურის მუნიციპალიტეტი 269
ქარელის მუნიციპალიტეტი 119
გორის მუნიციპალიტეტი 146
კასპის მუნიციპალიტეტი 166
გორი 251